Tag-arkiv: oplevelser

Færge cruise 2015 i Holbæk Fjord/Isefjorden er planlagt

ANBEFALING – MERE FOKUS PÅ DE MARITIME OPLEVELSESMULIGHEDER I HOLBÆK FJORD/ISEFJORDEN…

Bognæsbroen. Foto SpotOn Holbæk
Bognæsbroen. Foto SpotOn Holbæk
Det var en succes med færge-cruise i Holbæk Fjord og Isefjorden i år 2014 og det er en god ide at der kommer mere fokus på maritime oplevelses-muligheder og markedsføringen af de maritime muligheder i regionen. Det tyder på at Holbæk Kommune også er kommet til den samme erkendelse for på Holbæk Kommnunes hjemmeside står der…

Citat fra Holbæk Kommune’s hjemmeside:

Holbæk/Orø-færgen - Sejler fra Holbæk Havn

Cruise-sæsonen 2014 blev en fin sæson, hvor der på flere cruise var helt udsolgt. Specielt cruise med levende musik var populære.

Og senere på samme side:

“Vi vil nemlig også deltage i de turistfremmende tiltag, som gavner både Orø og resten af kommunen.”

LÆS FARTPLANEN FOR 2015 HER

SpotOn Holbæk.Pdf-dokument – åbner i nyt vindue

GOD IDE AT SÆTTE FOKUS PÅ…

Den maritime formidling og maritime oplevelses-muligheder i Holbæk når nu Holbæk Kommune ligger ved Holbæk Fjord og er en havneby :-)

Jyderup Portalen jyderup.dk

JYDERUP HAR FÅET SIN EGEN PORTAL

jyderup.dk – Som drives af Jyderup Erhvervsforening.
På portalen findes nyheder og informationer for tilflyttere, aktiviteter, forretninger, oplevelser m.m.

Portalen Jyderup.dk - Skærmbillede af hjemmesiden
Portalen Jyderup.dk – Skærmbillede af hjemmesiden

JYDERUP’S FREMTID..

“Jyderups Fremtid, en forening der udvikler Jyderup – en by i naturen

Foreningens vigtigste opgaver er at:

 • Skaffe økonomi til udviklingsprojekter til gavn for Jyderup by
 • Medvirke til at skabe torve, kunst, arkader og nedslagspunkter i byen,
  at medvirke til at skabe en naturakse langs Skarresø fra Sølyst til campingpladsen
 • Oat omdanne Drivsåtskoven til en bypark
 • Knytte Naturpark Åmose tæt til byen
 • …? (her kan dine forslag stå)

Du kan medvirke til byens udvikling ved at melde dig ind i foreningen på foreningens hjemmeside“…

www.jyderupsfremtid.dk

Isefjorden og Holbæk Fjord

Fra Wikipedia om Isefjorden:

Skibe for anker i Bramsnæs Vig også kaldet for herligheden. Foto SpotOn Holbæk
Både for anker i Bramsnæs Vig også kaldet for Herligheden. Foto SpotOn Holbæk

“Isefjorden er en ca. 35 km lang og 305 km² stor tærskelfjord, hvilket betyder, at den indre del er betydligt dybere end den ydre del. Fjorden ligger i Nordvestsjælland, og har sit udløb i Kattegat mellem Hundested og Rørvig”…

(Jævnfør søkort 116 Isefjorden…)

Dele af Isefjorden har selvstændige navne. Det drejer sig – gående mod uret fra nordvest – om:

 • Nykøbing Bugt ved Nykøbing Sjælland
 • Sidinge Fjord, (som blev inddæmmet i 1841), ved Vig
 • Lammefjorden
 • Holbæk Fjord ved Holbæk
 • Tempelkrogen og Jægerspris Bugt nær Jægerspris syd for Roskilde Fjords udmunding i Isefjorden

DYBDE

Fjorden er i gennemsnit 5-7 meter dyb med en største dybde på 17 meter på vestsiden af Orø. Saltindholdet ligger mellem 1,6% og 2,2%.

LAMMEFJORDEN

Lammefjorden er betegnelsen for den nordligste af de to vestlige fjordarme af Isefjorden. Det meste af Lammefjorden blev inddæmmet i begyndelsen af 1900-tallet, og er nu landbrugsland.

Lammefjords-dæmningen. Foto fra Stadsarkivet i Holbæk
Lammefjords-dæmningen. Foto fra Stadsarkivet i Holbæk

GOOGLE-KORT MED ANKERPLADSER I ISEFJORDEN OG HOLBÆK FJORD

- Som viser ankerpladser i Isefjorden, Holbæk Fjord, ankerbøjer udlagt af Dansk tursejlerunion ( og som kun må bruges af medlemmer af DS) og samt indkøbsmuligheder for gæstesejlere til Holbæk Bådelaug.

Vis Ankerpladser Isefjorden Søkort 116 på et større kort

EN DEL AF ANKERPLADSERNE ER IKKE MED I BOGEN

Anker - SpotOn Holbæk
Anker – SpotOn Holbæk

“Ankerpladser i Danmark” måske fordi forfatterne aldrig tog ind i Holbæk Fjord..?

GOOGLE-KORT MED HAVNE I ISEFJORDEN OG HOLBÆK FJORD


Vis Havne Isefjorden og Holbæk Fjord på et større kort
Google-kort udarbejdet af Frank Skibby Jensen – SpotOn Holbæk/3Wave.dk

HOLBÆK FJORD

Holbæk Fjord er betegnelsen for den sydvestlige udgrening af Isefjorden. Holbæk Fjord strækker sig over godt 7 kilometer og adskiller købstaden Holbæk fra Tuse Næs.

Tidligere blev der drevet færgefart mellem Holbæk og Hørby over Holbæk Fjord.

Kort Holbæk Fjord
Kort Holbæk Fjord

INDERBREDNING OG TEMPELKROGEN

Den sydligste del af Isefjorden kaldes mod nord for Inderbredning og på det snævreste, sydligste sted Tempelkrogen. Tempelkrogen strækker sig over i alt cirka 5 kilometer, og tager sit udgangspunkt ved Arnakke mellem Holbæk og Tølløse.

Over Tempelkrogen blev der ligeledes tidligere drevet færgefart, men denne er siden 1951 erstattet af Munkholmbroen.

Inderbredning omfatter farvandet mellem Munkholmbroen og Orø.

FJORDENS VANDKVALITET

Der optræder undertiden iltsvind i fjorden forårsaget af indtrængen af mere saltholdigt vand fra Kattegat. Det saltede vand synker ned på fj ordens bund, som følge af, at fordampningen er større end ferskvandstilførslen, og skaber en lagdeling mellem top- og bundvand.

Iltsvindet har gennem årene adskillige gange gjort et voldsomt indhug i bestanden af bunddyr som krabber, muslinger med flere.

Der udledes næringssalte til fjorden, først og fremmest fra de omkringliggende landbrug. Kvælstofudledningen har gennem de seneste 15-20 år været let faldende, mens fosfatudledningen er aftaget betydeligt, hvilket har forøget fjordens bestand af dyr og planter en smule. Dog er bunddyrsfaunaen stadig alvorligt påvirket af iltsvind.

Citat fra Wikipedia – slut…

ISEFJORDEN OG HOLBÆK FJORDE – MANGE MARTIME MULIGHEDER…

Der er mange havne som bruges af lystsejlere i Isefjorden og Holbæk Fjord, og fjordene rummer mange maritime muligheder for sejllads og vandsport…

Holbæk Fjord og Isefjorden er på mange måder et attraktivt maritimt område og der er mange muligheder for kajakroere, sejlere, fritidsfiskere, søspejdere, vandscootere/speedbåde.

FOR SVAJ I ISEFJORDEN/HOLBÆK FJORD

Anker - SpotOn Holbæk
Anker – SpotOn Holbæk

De mange fjorde og bugter giver gode muligheder for at komme i læ og ligge for svaj på en sikker ankerplads henunder solnedgang – eller i havn og en aftentur på kajen/i byen. Kajak-roning, fiskeri, badning…

HAVNE I ISEFJORDEN OG HOLBÆK FJORD

SpotOn HolbækRørvig | Hundested | Lynæs Havn | Nykøbing Sj. | Orø | Holbæk Marina | Holbæk Bådelaug | Holbæk Havn | Hørby

SØKORT 116 – ISEFJORDEN

SpotOn HolbækSe også Dansk Havnelods…

VEJRUDSIGT FOR HOLBÆK FJORD FRA YR.NO

GOOGLE-KORT MED STRANDE OG BADEMULIGHEDER I HOLBÆK